Bottom-up gebiedsontwikkeling

Posted on Posted in blog

In de S+RO De Crisis Voorbij deelt Sjors de Vries op twee plekken zijn visie over de betekenis van bottom-up planontwikkeling voor grootschalige gebiedsontwikkelingen. Lees hier zijn artikel ‘Gebiedsontwikkeling zoekt nieuwe stedelijke economie en planningsagenda‘ en hier het rondetafelgesprek waaraan hij heeft deelgenomen.

Van Onderop!

Posted on Posted in blog

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft RUIMTEVOLK het afgelopen anderhalf jaar inhoud gegeven aan een kennisprogramma om ervaringen en inzichten rondom bottom-up-initiatieven in krimp- en anticipeergebieden te delen. Dit kennisprogramma is bedoeld voor zowel initiatiefnemers als professionals die betrokken zijn bij herbestemming, herontwikkeling of sloop/nieuwbouw van gebouwen of de herinrichting van de openbare ruimte in deze gebieden. De bevindingen zijn gebundeld in de eenmalige publicatie ‘Van […]

Het geheim van de slimme stad

Posted on Posted in blog

Smart Cities roepen al gauw het beeld op van efficiënte steden vol met sensoren en technische snufjes. Maar of dat slimme steden zijn is nog maar de vraag. Een slimme stad gelooft vooral in zichzelf en in de ideeën van de mensen die er wonen, werken en ondernemen. Een slimme stad maakt daarom werk van collectieve intelligentie.

Wij(k) Twekkelerveld

Posted on Posted in blog, Uncategorized

In opdracht van stadsdeel Noord van de gemeente Enschede deed ik een verkenning naar de mogelijkheden voor een vernieuwende wijkaanpak voor de wijk Twekkelerveld. Daarvoor ging ik in de wijk op zoek naar het wijkkapitaal: alle kwaliteiten en middelen die kunnen worden ingezet voor verbeteren van de leefbaarheid en toekomstwaarde van een wijk. En dat wijkkapitaal blijkt zeker aanwezig! In dit boekje worden de aanleiding, het denkkader en de eerste resultaten beschreven. Wie […]

Leestip: Landschap en energie

Posted on Posted in Uncategorized

Als curator van de zesde editie van de Internationale Architecture Biënnale Rotterdam (IABR) Urban by Nature heeft landschapsarchitect Dirk Sijmons (1949) een missie. Hij wil de vakwereld en het maatschappelijk debat voeden en inspireren bij het oplossen van de immense milieuproblemen. Net als bij de IABR tilt Sijmons met zijn recente publicatie ‘Landschap en energie’ de stedelijke en regionale planning daarmee niet alleen op een ander niveau, maar voorziet hij […]

Welke macht aan welke stad?

Posted on Posted in blog, Uncategorized

De stad wordt grootse krachten toegedicht. De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam URBAN BY NATURE ziet de oplossing van klimaatproblemen in de stad. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) presenteerde een paar weken terug het advies ‘De toekomst van de stad‘, waarin stedelijke regio’s als motoren van economie en maatschappelijke innovatie worden neergezet. En onlangs was Benjamin Barber, auteur van het boek ‘If mayors ruled the world‘, op tournee […]

Artikel in ‘Er is genoeg’

Posted on Posted in blog

De redactie van het nieuwe magazine over de deeleconomie ‘Er is genoeg‘ interviewde mij over de missie en aanpak van RUIMTEVOLK. Nooit echt gerealiseerd dat de manier waarop wij gaan en staan voor delen van kennis en ervaringen in het ruimtelijk domein ook best thuis kan horen onder de definitie van ‘deeleconomie’. Dat het een goed gevoel geeft wisten we natuurlijk allang.

Interview op The Pop-Up City

Posted on Posted in blog

Als supporter van de site en ‘backer’ van hun crowdfunded boek ‘Pop-Up City: City-Making in a Fluid World‘, had ik laatst een leuk gesprek met Joop de Boer van het Amsterdamse blog The Pop-Up City over RUIMTEVOLK, trends in stedelijke (her)ontwikkeling en de nieuwe rol van stedelijke planners en stadsmakers. Dit interview over ‘Next-Level City-Making In The Netherlands’ (in Engels dus) is hier te lezen.

Woonbeleid in de nieuwe tijd

Posted on Posted in Wonen

Organische gebiedsontwikkeling, adaptieve strategieën en flexibel beleid. De ervaringen met een nieuwe demografische en economische realiteit en vraag naar (woon)ruimte vragen om een andere benadering van stedelijke en regionale ontwikkeling. Ook van het woonbeleid. Hoe maak je woonbeleid in de nieuwe tijd? Waar loop je dan in de beleidspraktijk tegenaan? En vooral: hoe los je dat op? Samen met Judith Lekkerkerker geef ik op een congres over de toekomst van […]